2017-10-20 - Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmujących pełnienie dyżurów lekarskich w Nocnej i Świątecznej Ambulatoryjnej Opiece Zdrowotnej

pdf Unieważnienie konkursu

Przez 29 pobrań

pdf Przedłużenie terminu składania ofert na kokurs 2

Przez 29 pobrań

pdf Przedłużenie terminu składania ofert na kokurs

Przez 32 pobrań

pdf Przedłużenie terminu składania ofert

Przez 39 pobrań

pdf SWKO

Przez 69 pobrań

pdf Regulamin SPZZOZ konkursu ofert na świadczenia medyczne

Przez 42 pobrań

pdf Ogloszenie

Przez 58 pobrań

pdf 4 NiŚPL WZÓR umowy

Przez 60 pobrań

dokument 3 formularz ofertowy

Przez 52 pobrań

© 2018 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE