2018-04-03 - Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie kompleksowej całodobowej diagnostyki laboratoryjnej dla SPZZOZ w Pruszkowie

pdf Unieważnienie diagnosytka laboratoryjna

Przez 23 pobrań

pdf Otwarcie ofert diagnostyka laboratoryjna

Przez 32 pobrań

pdf Zmiana terminu składania ofert informacja dla oferentów

Przez 35 pobrań

pdf Odpowiedzi 16 04 2018

Przez 36 pobrań

pdf Załącznik Nr 1(2) wersja 12 04 2018 (2)

Przez 17 pobrań

default Załącznik Nr 1(2) wersja 12 04 2018 (2)

Przez 14 pobrań

pdf Załącznik Nr 1 do SKWO 1(wersja 12 04 2018) (2)

Przez 17 pobrań

default Załącznik Nr 1 do SKWO 1(wersja 12 04 2018) (2)

Przez 14 pobrań

pdf SWKO wersja 12 04 2018

Przez 21 pobrań

default SWKO wersja 12 04 2018

Przez 20 pobrań

pdf Odpowiedzi na pytania 12 04 2018

Przez 24 pobrań

pdf Odpowiedzi na pytania 11 04 18

Przez 28 pobrań

pdf Załącznik nr 6 1 do SWKO wersja 10 04 2018

Przez 23 pobrań

pdf Załącznik Nr 1 do SKWO 1(wersja 10 04 2018)

Przez 28 pobrań

default Załącznik Nr 1 do SKWO 1(wersja 10 04 2018)

Przez 29 pobrań

pdf Zał Nr 1(2) wersja 10 04 2018

Przez 22 pobrań

© 2018 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE