2018-04-16 - Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów pielęgniarskich i położniczych na Oddziale Ginekologiczno - Położniczym

pdf Wyniki

Przez 7 pobrań

pdf Przedłużenie terminów

Przez 21 pobrań

dokument WZÓR 2018 kontrakt położna

Przez 27 pobrań

pdf OŚWIADCZENIE REFERENTA I ZAKRES OBOWIĄZKÓW

Przez 18 pobrań

pdf Konkurs dyżury ginekologiczno położnicze

Przez 30 pobrań

© 2018 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE