Oddział Chirurgii

Oddział Chirurgii Ogólnej

05-800 Pruszków, ul. Armii Krajowej 2/4
Główny budynek szpitalny – prawe skrzydło
I-sza Chirurgia – parter
II-ga Chirurgia – 1-sze piętro

Sekretariat
572-664-500

Pokój Lekarski
572-664-501

Stanowisko pielęgniarskie    
572-664-503

Blok operacyjny
572-664-610

Kadra

Pielęgniarka koordynująca bloku operacyjnego
Dorota Adamska

Kierownik Oddziału Chirurgicznego
lek.med. Mikołaj Matejuk

specjalista chirurgii ogólnej

Oddział Chirurgii Ogólnej

Zmodernizowany Oddział Chirurgii Ogólnej dysponuje 30 łóżkami w salach dwu i wieloosobowych (na poziomie parteru wszystkie wyposażone są w łazienki z prysznicem i toaletą).  W strukturze oddziału znajduje się 3 łóżkowa sala intensywnego nadzoru, dla pacjentów  w  okresie pooperacyjnym. wyposażona w nowoczesną aparaturę monitorującą. Oddział pracuje w systemie ostrodyżurowym, będąc dostępny dla pacjentów przez 24 godziny/dobę. 

Kadra

Nad pacjentami Oddziału Chirurgii czuwa  wykwalifikowany personel z długoletnim doświadczeniem: 5 lekarzy, 2 rezydentów i 15 pielęgniarek. Oddział posiada akredytację Ministra Zdrowia do prowadzenia specjalizacji z zakresu chirurgii ogólnej oraz do prowadzenia szkoleń i staży specjalistycznych

Lekarze pracujący i dyżurujący w oddziale:

Starszy Asystent:

 • dr n. med. Magdalena Świątkowskaspecjalista chirurg
 • lek. med. Jacek Morawski - specjalista chirurg
 • lek. med. Mieczysław Brągoszewski - specjalista chirurg
 • lek. med. Sławomir Madej – chirurg

Lekarze Rezydenci:

 • lek. med. Katarzyna Kołodziej - w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej

 Sekretarka Medyczna Oddziału- Sylwia Gójska

Spektrum świadczonych usług medycznych

W Oddziale wykonywane są zabiegi operacyjne dotyczące schorzeń:

 • jamy brzusznej (w tym laparoskopowe zabiegi cholecystectomi w kamicy pęcherzyka żółciowego);
 • tarczycy;
 • gruczołu piersiowego (guzki, nowotwory);
 • przepukliny brzuszne (z wszyciem siatki);
 • żylaki kończyn dolnych;
 • onkologicznych (nowotwory jelita, nowotwory piersi, nowotwory skóry);
 • proktologicznych (hemoroidy, szczeliny);

Poza działalnością operacyjną, do oddziału przyjmowani są pacjenci wymagający leczenia zachowawczego chorób chirurgicznych. W szpitalu działa Poradnia Chirurgiczna , która przyjmuje chorych w celu kwalifikacji do leczenia operacyjnego, kontroli po zabiegach operacyjnych, a także chorych wymagających chirurgicznego leczenia ambulatoryjnego.

Uprzejmie informujemy, że w Szpitalu Powiatowym SPZZOZ w Pruszkowie jest zatrudniony psycholog, który udziela pomocy psychologicznej pacjentom oraz członkom rodziny. Jest dostępny zgodnie z harmonogramem pracy, który znajduje się w oddziałach szpitala oraz na stronie internetowej SPZZOZ. Na tablicach informacyjnych w oddziałach zamieszczone są również informacje dotyczące danych kontaktowych oraz lokalizacji pokoju psychologa.

Psycholog wykonuje obchody w salach pacjentów lub towarzyszy w trakcie obchodów lekarskich, konsultuje, realizuje programy edukacyjne, reaguje w kryzysowych sytuacjach, szkoli. Najczęstszą metodą pracy psychologa jest wsparcie, psychoedukacja, udzielanie psychoporady lub interwencja kryzysowa. Pacjent może sam zgłosić potrzebę rozmowy z psychologiem w czasie hospitalizacji.
Wówczas zgłasza ją pielęgniarce, lekarzowi lub bezpośrednio psychologowi. Rozmowa
z psychologiem może być prowadzona przy łóżku pacjenta,  w aktualnie dostępnej sali na oddziale lub w pokoju psychologa. W czasie konsultacji psycholog przeprowadza wywiad, prowadzi obserwacje, czasami diagnozuje, udziela wsparcia, nierzadko interweniuje. Rozmowa
z psychologiem trwa zazwyczaj około 30-50 minut. W razie nieobecności psychologa w oddziale pacjent może umówić się telefonicznie na spotkanie w innym terminie.

© 2023 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE