Poradnia chorób sutka

Poradnia chorób sutka

05-800 Pruszków, ul. Andrzeja 23

poniedziałek: 14:00-18:00
środa: 14:00-18:00
piątek: 8:00-12:00

Rejestracja

05-800 Pruszków, ul. Drzymały 19/21

telefon: (22) 758 60 23

poniedziałek: 8:30 - 16:00
wtorek: 12:00 - 15:00

Przyjumjący lekarze:
  • Lekarz specjalista chirurgii onkologicznej Dziaczkowski Jerzy
© 2018 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE