Odwołanie zajęć w Szkole Rodzenia.

Informujemy o odwołaniu wszystkich zajęć w Szkole Rodzenia do 11-go kwietnia.

Chcemy też powiadomić, że sale porodowe i oddział położniczo- noworodkowy w naszym szpitalu w Pruszkowie cały czas pracują, my położne i nasi lekarze czuwamy i jesteśmy w gotowości dla Was.

Zapraszamy

 
Beata Romańska-Rutkiewicz koordynator Szkoły Rodzenia w Pruszkowie " Na Wrzesinie"


© 2022 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE