Dyrekcja SPZZOZ informuje

DYREKCJA SPZZOZ INFORMUJE

 

 

 

W dniu 23.04.2020r Dyrekcja SP ZZOZ w Pruszkowie wznowiła przyjęcia pacjentów do O/Chorób Wewnętrznych SPZZOZ.
          Po wdrożeniu procedury epidemicznej zgodnie z zaleceniami stacji sanitarno-epidemiologicznej w Pruszkowie oraz przeprowadzeniu dezynfekcji i ozonowaniu przywrócono pełne funkcjonowanie O/Chorób Wewnętrznych SPZZOZ.
  • wszyscy pacjenci hospitalizowani w O/Ch. Wewnętrznych SP ZZOZ u których test potwierdził COVID – 19 zostali przewiezieni do Szpitala MSWiA, pozostali pacjenci u których test był negatywny zostali przekazani do Szpitala Kolejowego w Pruszkowie.
  • Pozostały personel medyczny z kontaktu w dalszym ciągu przebywa w kwarantannie odbywającą się na terenie oddziału bądź w domach, do czasu uzyskania negatywnego wyniku testu,
  • praca O/Ch. Wewnętrznych jest zabezpieczona i odbywa się na bieżąco, personel lekarski i pielęgniarski świadczący bezpośredni nadzór nad pacjentami na Oddziale posiada aktualny negatywny wynik testu na obecność wirusa SARS Cov-2,
  • dla pracowników SP ZZOZ objętych kwarantanną w miejscu pracy zapewniono odpowiednie warunki lokalowo-bytowe,
  • zgodnie z procedurą postępowania w pandemii koronawirusa termin pobrania testów od pozostałego w kwarantannie personelu O/Ch. Wewnętrznych wyznaczono w dniu 28.04.2020r (tj. w kolejnej 7 dobie ),
  • przesiewowe testy pacjentów hospitalizowanych w O/Ch. Wewnętrznych wykonywane są na bieżąco i ograniczone są jedynie przepustowością laboratorium,
  • od dnia 14.04.2020r personelowi całego szpitala wykonywane są przesiewowe testy COVID - 19 z zestawów w ilości 500 szt. testów, których zakupu dokonano ze środków od darczyńców.
 


© 2022 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE