W dniu 23.04.2020r Dyrekcja SP ZZOZ w Pruszkowie wznowiła przyjęcia pacjentów do O/Chorób Wewnętrznych SPZZOZ. Po wdrożeniu procedury epidemicznej zgodnie z zaleceniami stacji sanitarno-epidemiologicznej w Pruszkowie oraz przeprowadzeniu dezynfekcji i ozonowaniu przywrócono pełne funkcjonowanie O/Chorób Wewnętrznych SPZZOZ.


Zespół Oddziału Chorób Wewnętrznych pod dowództwem Kierownika Dr n. med. Beaty Kraśnickiej - Sokół, kardiologa, specjalisty chorób wewnętrznych, transplantologa klinicznego...zwarty i gotowy do pracy przesyła pozdrowienia z kwarantanny. Jak widać jesteśmy w pełnym "rynsztunku bojowym", wprawdzie zamaskowani ale wciąż rozpoznawalni na zdjęciach kolejno od lewej:
zespół lekarski - Wojciech Włodarski, Maria Zawadzka
wspierany przez zespół pielęgniarski - Karina Delura - pielęgniarka Oddziałowa, Jolanta Dobrowolska.


Podkategorie

© 2023 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE