2017-10-10 - Przetarg na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie.

pdf Wynik postępowania Popularny

Przez 154 pobrań

pdf SKMBT C20317112112050 Popularny

Przez 150 pobrań

pdf Odpowiedzi na pytania 09 11 2017 Popularny

Przez 196 pobrań

pdf 2017 OJS197 406113 pl Popularny

Przez 159 pobrań

dokument 2018 SPZZOZ Pruszków Załącznik nr 8 Oświadczenie o obowiązku podatkowym Popularny

Przez 129 pobrań

dokument 2018 SPZZOZ Pruszków Załącznik nr 7 Zobowiązanie dotyczące zasobów Popularny

Przez 126 pobrań

dokument 2018 SPZZOZ Pruszków Załącznik nr 6 Grupa kapitałowa Popularny

Przez 129 pobrań

dokument 2018 SPZZOZ Pruszków Załącznik nr 5 JEDZ Popularny

Przez 162 pobrań

dokument 2018 SPZZOZ Pruszków Załącznik nr 4 Formularz ofertowy Popularny

Przez 144 pobrań

pdf 2018 SPZZOZ Pruszków Załącznik nr 3 Wzór umowy Popularny

Przez 173 pobrań

pdf 2018 SPZZOZ Pruszków Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Popularny

Przez 165 pobrań

pdf 2018 SPZZOZ Pruszków Załącznik nr 1 Charakterystyka Zamawiającego Popularny

Przez 206 pobrań

pdf 2018 SPZZOZ Pruszków SIWZ Popularny

Przez 188 pobrań

© 2019 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE