2017-10-10 - Przetarg na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie.

pdf Wynik postępowania Popularny

Przez 112 pobrań

pdf SKMBT C20317112112050 Popularny

Przez 110 pobrań

pdf Odpowiedzi na pytania 09 11 2017 Popularny

Przez 107 pobrań

pdf 2017 OJS197 406113 pl Popularny

Przez 119 pobrań

dokument 2018 SPZZOZ Pruszków Załącznik nr 6 Grupa kapitałowa

Przez 92 pobrań

dokument 2018 SPZZOZ Pruszków Załącznik nr 5 JEDZ Popularny

Przez 120 pobrań

dokument 2018 SPZZOZ Pruszków Załącznik nr 4 Formularz ofertowy Popularny

Przez 109 pobrań

pdf 2018 SPZZOZ Pruszków Załącznik nr 3 Wzór umowy Popularny

Przez 133 pobrań

pdf 2018 SPZZOZ Pruszków Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Popularny

Przez 123 pobrań

pdf 2018 SPZZOZ Pruszków Załącznik nr 1 Charakterystyka Zamawiającego Popularny

Przez 155 pobrań

pdf 2018 SPZZOZ Pruszków SIWZ Popularny

Przez 144 pobrań

© 2018 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE