Dostawa artykułów czystości

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa artykułów czystości", numer postępowania ZP.272.02.2023

Wszelka dokumentacja z przedmiotowego postępowania udostępniona jest na stronie:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/722357 

© 2023 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE