2017-04-28 - Zapytanie ofertowe na wykonanie koncepcji rozbudowy i przebudowy szpitala Powiatowego w Pruszkowie przy ul. Armii Krajowej 2/4.

pdf Wyniki wybór oferty Konceocja rozbudowy Szpitala Popularny

Przez 202 pobrań

pdf Zapyt ofert koncepcja Popularny

Przez 345 pobrań

pdf Projekt umowy z o Popularny

Przez 265 pobrań

pdf Ogłoszenie z o Popularny

Przez 235 pobrań

© 2018 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE