Zmieniamy się dla Ciebie

Izba Przyjęć
tel. 572-664-550

Zachęcamy do wypełnienia ankiety badania opinii i doświadczeń Pacjenta Szpitala Powiatowego w Pruszkowie Link do ankiety

W SPZZOZ w Pruszkowie stworzyliśmy i wdrożyliśmy Standardy Ochrony Dzieci Przed Krzywdzeniem

Standardy ochrony dzieci to zasady, których przyjęcie sprawia, że dana instytucja jest bezpieczna dla dzieci – jej personel potrafi zidentyfikować sytuacje stwarzające ryzyko krzywdzenia dziecka i podjąć działania profilaktyczne oraz interwencyjne.

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem pełni dwojaką funkcję. Z jednej strony jest wewnętrznym dokumentem, który porządkuje standardy ochrony dzieci i w kolejnych rozdziałach opisuje, w jaki sposób organizacja będzie je wdrażać, realizować, monitorować i ewaluować. Z drugiej – samo przyjęcie Polityki jest wprowadzeniem standardów.

Zadania systemu ochrony zdrowia w ochronie dzieci przed krzywdzeniem

Szczególna rola pracowników ochrony zdrowia w identyfikacji przemocy wobec dzieci i zapewnieniu

dziecku bezpieczeństwa podkreślana jest przez Światową Organizację Zdrowia. Z uwagi na to, jak powszechnym zjawiskiem jest przemoc wobec dzieci, wysoce prawdopodobne wydaje się to, że każda osoba udzielająca dzieciom świadczeń zdrowotnych styka się w swojej codziennej praktyce z dziećmi i młodzieżą doświadczającymi krzywdzenia, nawet jeśli zgłosiły się one do placówki medycznej z innym problemem. Pracownicy medyczni odgrywają zatem kluczową rolę w zapewnianiu wsparcia pierwszej linii i mają za zadanie: 

  • tworzyć bezpieczną, wzbudzającą zaufanie i wspierającą przestrzeń dla dziecka,
  • rozpoznawać symptomy przemocy,
  • zachowywać wyczucie przy prowadzeniu wywiadu diagnostycznego,
  • odpowiadać na potrzeby dziecka w zakresie zdrowia fizycznego, psychicznego, seksualnego i reprodukcyjnego,
  • w razie potrzeby inicjować kontakt z innymi służbami, takimi jak policja, pomoc społeczna, inne instytucje zajmujące się ochroną dzieci.

Osoba odpowiedzialna za kwestie związane z ochroną dzieci w SPZZOZ w Pruszkowie:

DOROTA MROZIŃSKA, Kierownik Opieki Pielęgniarskiej Izby Przyjęć Ogólnej

tel.: 572-664-552, mail: dorota.mrozinska@szpitalnawrzesinie.pl

Licznik urodzin dzieci w SPZZOZ w Pruszkowie

380
Liczba dzieci urodzonych w 2024r. (stan na 16.07.2024 r.)

863
Liczba dzieci urodzonych w 2023r.

 

Zostań Mamą w Pruszkowie!

Serdecznie zapraszamy do Przyszpitalnej Szkoły Rodzenia na Wrzesinie
Zajęcia bezpłatne, obejmujące tematyką, między innymi przygotowanie do porodu, karmienie piersią, opiekę nad dzieckiem oraz zmieniające się relacje w rodzinie, będą odbywały się raz w tygodniu w budynku Zakładu Opieki Leczniczej (wejście obok Apteki, na rogu ul. Armii Krajowej i ul. Andrzeja).

Chętnych prosimy o zapisy pod numerem telefonu 694 626 944 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00. Tam też uzyskacie Państwo wszystkie informacje organizacyjne.

Zajęcia bezpłatne dla mieszkanek Powiatu Pruszkowskiego

Program polityki zdrowotnej refundowany ze środków Starostwa Powiatowego w Pruszkowie
               


© 2024 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) SPZZOZ w Pruszkowie informuje, że:

 

1.      Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie, ul. Armii Krajowej 2/4, 05-800 Pruszków, który reprezentuje Dyrektor.

2.      W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań SPZZOZ w Pruszkowie, zwłaszcza świadczenia usług medycznych, na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4.      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych  na podstawie przepisów prawa.

5.      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.

6.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

7.      Posiada Pani/Pan  prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.

8.      Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.