Opieka okołoporodowa

Lista położnych sprawujących indywidualną opiekę okołoporodową

Indywidualna opieka okołoporodowa położnej, jest ofertą skierowaną do pacjentek, które chciałyby urodzić swoje dziecko z wybraną przez siebie położną. Obejmuje ona okres od 36 tygodnia ciąży do 2 tygodni po porodzie.
W ramach zindywidualizowanej opieki położniczej, pacjentka może oczekiwać:

Konsultacji z położną na miesiąc przed planowanym terminem porodu

Opieki medycznej podczas porodu i pierwszych godzin po nim

Kontaktu z położną do 2 tygodni po porodzie.

Uwaga: wskazany kontakt z położną przynajmniej 4 tygodnie przed terminem porodu w celu podpisania umowy.

Danuta Kalinowska Tel 601 072 983
Monika Nowicka Tel 690 304 834
Małgorzata Urbańska Tel 501 540 754
Kinga Agocs Tel 604 887 402
Agnieszka Chorąży Tel 607 966 465
Magda Zdunicz-Skośkiewicz Tel 603 623 858


© 2024 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE