Elektroniczna Skrzynka Podawcza

W celu złożenia wniosku konieczna jest:

 • rejestracja na platformie ePUAP,
 • wypełnienie formularza,
 • dołączenie elektronicznie podpisanego dokumentu.

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym.

Akceptowalne formaty załączników:

 • .doc
 • .rtf
 • .xls
 • .csv
 • .txt
 • .gif
 • .tif
 • .bmp
 • .jpg
 • .pdf
 • .zip

Uwaga! Wszelkie dokumenty zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

© 2024 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE