Gabinet diagnostyczno - zabiegowy

Gabinet zabiegowy

05-800 Pruszków, ul . Armii Krajowej 2/4
parter

telefon: 572 664 599

Personel:
  • pielęgniarka Małgorzata Szczodry;
  • pielęgniarka Centkowska Ewa; 
  • pielęgniarka Żebrowska Ewa; 

Praca gabinetu

Pobór materiału do badań laboratoryjnych - poniedziałek, środa, czwartek, piątek godz. 7:30 – 10:00EKG wykonywane we wtorek w godzinach 08:00 - 17:00


Przed badaniami prosimy zapisywać się w rejestracji na parterze lub telefonicznie pod numerem:
22 758 60 24
22 758 63 04

Badania do planowych zabiegów w zakresie chirurgii, ginekologii- wykonywane są w gabinecie zabiegowym SPZZOZ w Pruszkowie ul . Armii Krajowej 2/4- parter

© 2024 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE