Zespół poradni położniczo-ginekologiczych

Zespół poradni położniczo-ginekologiczych

05-800 Pruszków, ul. Armii Krajowej 2/4
1 piętro

wtorek: 12:00 - 17:00 
środa: 16:00-19:00
czwartek: 8:00-12:00

Położna - przyjmuje w godzinach:

poniedziałek - czwartek: 07:30-18:00
piątek: 07:30 - 14:35

Rejestracja

05-800 Pruszków, ul. Armii Krajowej 2/4
1 piętro
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach pracy położnej

zapisy telefoniczne w godz. 8:00 - 18:00

telefon: 22 755 36 00

Zmiana lokalizacji poradni:
Uprzejmie informujemy, iż od dnia 15.04.2024 r Poradnia Ginekologiczno- Położnicza zostaje przeniesiona do budynku Szpitala Powiatowego na Wrzesinie ul. Armii Krajowej 2/4, piętro 1.
( obok oddziału ginekologicznego)
Przyjmują specjaliści w dziedzinie ginekologii i położnictwa:

  • Lekarz specjalista położnictwa i ginekologii Chojnacki Maciej
  • dr Paulina Szczepańska
Wyposażenie:
  • zestaw do pobrania materiału do badań cytologicznych (w tym wziernik jednorazowy i jednorazowa szczoteczka umożliwiająca pobranie rozmazu jednocześnie z tarczy części pochwowej oraz z kanału szyjki macicy);
  • detektor tętna płodu;
Dostępność do wszystkich badań:
  • USG
  • RTG
  • mammografii
Realizacja świadczenia odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży/Dz. U. Poz.1100/.
© 2024 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE