Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

05-800 Pruszków, ul. Drzymały 19/21
III piętro

poniedziałek: 7:30 - 15:00
wtorek: 7:30 - 20:00
środa: 7:30 - 20:00
czwartek: 7:30 - 20:00
piątek: 7:30 -15:00

Rejestracja

05-800 Pruszków, ul. Drzymały 19/21
Parter

poniedziałek - piątek: 7:30 - 18:00
rejestracja telefoniczna: 8:00 - 18:00

telefon: 22 755 36 00

Lekarze przyjmujący w poradni:
 • Waczyńska Magdalena - specjalista psychiatrii
Terapeuci:

 • Katarzyna Kopeć - koordynator poradni
 • Magdalena Kaczmarek
 • Paweł Częstochowski
 • Agnieszka Schubring
 • Katarzyna Tomaszewska
 • Artur Kozieł
Oferta terapeutyczna poradni skierowana jest do:
 • osób uzależnionych od alkoholu;
 • osób z uzależnieniem mieszanym (alkohol plus inne uzależnienia);
 • osób pijących szkodliwie;
 • osób współuzależnionych;
 • dorosłych dzieci alkoholików;
Świadczone usługi:
 • konsultacje diagnostyczne;
 • indywidualne porady i sesje terapeutyczne;
 • grupowe sesje terapeutyczne;
Program psychoterapii uzależnienia realizowany jest w dwóch etapach: podstawowym oraz pogłębionym.
Na etapie podstawowym pacjenci realizują zadania umożliwiające im między innymi:

wzmocnienie motywacji do leczenie i zapoczątkowanie procesu zmiany;
    rozpoznawanie i radzenie sobie z objawami głodu alkoholowego;
    nabycie wiedzy nt. choroby alkoholowej i mechanizmów uzależnienia;
    uświadomienie związku picia z innymi problemami życiowymi w różnych obszarach życia;
    uznanie własnej bezsilności wobec alkoholu;
    zdobycie umiejętności konstruktywnych zachowań potrzebnych do trzeźwiego życia.

Czas realizacji podstawowego programu terapii wynosi około 8 miesięcy.

Etap pogłebiony:
Praca terapeutyczna oparta na procesie grupowym. Pacjenci na tym etapie leczenia usamodzielniają się. Zdobywają umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, nawrotach choroby. Pracują nad własnymi schematami, które utrudniają im funkcjonowanie w społeczeństwie. Uczą się konstruktywnie przeżywać złość, wstyd, poczucie winy... działać uwzględniając emocje i potrzeby, nie pod ich wpływem. Budują poczucie własnej wartości, nowy kręgosłup moralny oraz uczą się nawiązywać wartościowe trzeźwe relacje z innymi ludźmi.

Czas realizacji pogłębionego programu terapii wynosi około 12 miesięcy.
Program terapii dla osób współuzależnionych obejmuje:
 • indywidualne sesje terapeutyczne;
 • cykl spotkań psychoedukacyjnych; 
 • treningi umiejętności (asertywności, radzenia sobie z lękiem, złością, itp);
 • grupę dalszego rozwoju nastawioną na pogłębioną pracę nad psychologicznymi problemami osób

Czas realizacji programu wynosi około 18 miesięcy.

 
Program terapii DDA
Program terapii dla dorosłych dzieci alkoholików zbudowany jest w oparciu o koncepcję syndromu DDA, którą można rozumieć jako utrwalone schematy funkcjonowania psychospołecznego powstałe w dzieciństwie spędzonym w rodzinie zaburzonej nadużywaniem alkoholu, które bardzo utrudniają kontakt z teraźniejszością i powodują psychologiczne zamknięcie w przeszłości.

Program jest realizowany indywidualnie i grupowo przez około 12 miesięcy.
© 2024 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE