Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

05-800 Pruszków, ul. Drzymały 19/21
III piętro

poniedziałek: 8:00 - 18:00
wtorek: 8:00 - 20:00
środa: 14:00 - 20:00
czwartek: 8:00 - 19:00
piątek: 8:00 - 14:00

Rejestracja

05-800 Pruszków, ul. Drzymały 19/21
III piętro

czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-18.00
zapisy telefoniczne w godz. 8:00 - 18:00
tel. 572-664-592

Poradnia nie przyjmuje dzieci
Lekarze przyjmujący w poradni:
  • Specjalista psychiatrii Waczyńska Magdalena - koordynator Poradni
  • Sylwia Banaczyk- Miłońska
Psycholodzy przyjmujący w poradni:
  • Stadnicka Anna
  • Anna Wentland
  • Eliza Smakuszewska
  • Sabina Dąbrowska-Olbryś
  • Anna Rusnak
  • Anna Nsseldt- Kubiak
© 2024 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE