Pracownia histopatologiczna

Pracownia histopatologiczna

05-800 Pruszków, ul. Armii Krajowej 2/4

572 664 549

poniedziałek - piątek 7:30- 15:00

w sprawie wypożyczenia materiału prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Zmiana terminu odbioru wyniku badania histopatologicznego z dnia 29.07.2022 na 28.07.2022 w budynku NPL

Pracownia nie wydaje wyników histopatologicznych - po odbiór wyniku należy zgłosić się w miejsce wskazane w wypisie ze szpitala lub wskazane przez lekarza pobierającego materiał. W przypadku zgubienia wyniku po jego kserokopię można zwrócić się do Ruchu Chorych (odpłatnie).

© 2024 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE