Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Usługę transportu sanitarnego", numer postępowania ZP.272.05.2022.

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Usługę transportu sanitarnego", numer postępowania ZP.272.05.2022.

Wszelka dokumentacja z przedmiotowego postępowania udostępniona jest na stronie: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/582081 

© 2024 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE