Kontynuacja zajęć Szkoły Rodzenia 2023

Szanowni Państwo

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w roku 2023 ruszyła kolejna edycja zajęć w Szkole Rodzenia znajdującej się przy Szpitalu Powiatowym dotowana przez Starostwo Powiatowe

w Pruszkowie.

Program zajęć obejmuje wiedzę z zakresu:

  • porodu

  • połogu

  • laktacji

  • postępowanie z noworodkiem w stanach fizjologicznych oraz patologicznych

  • fizjoterapii przed i poporodowej

  • wsparcie psychologiczne

Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone są przez wyspecjalizowany personel : Położne,

Fizjoterapeutę , Psychologa oraz Ratownika Medycznego.

Numer telefonu do zapisu to 694 626 944 w godzinach 8.00 – 14.30

Warunkiem wzięcia udziału w kursach jest zaświadczenie od lekarza prowadzącego ciążę, o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach oraz zameldowanie na pobyt stały lub czasowy na terenie Powiatu pruszkowskiego lub rozliczanie się z podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie.    © 2024 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

     SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE