Informujemy, że z dniem 15 kwietnia 2024 roku Przychodnia Położniczo-Ginekologiczna z ul. Drzymały zostanie przeniesiona do budynku głównego SPZZOZ w Pruszkowie aleja Armii Krajowej 2/4 piętro 1.
 
Od tego dnia zaczyna funkcjonować Zespół Poradni Położniczo-ginekologicznych w skład którego wchodzą:
 
1. Poradnia położniczo-ginekologiczna
2. Poradnia ginekologii onkologicznej
3. Poradnia uro-ginekologiczna
4. Pracownia terapii fotodynamicznej

W związku z prowadzonymi pracami remontowymi na ul. Armii Krajowej w Pruszkowie na odcinku od ul. Andrzeja do ul. Ireny, w okresie od 2.04.2024 do 6.04.2024.

Prace remontowe przeprowadza Powiat Pruszkowski, ruchem kieruje Wykonawca z ramienia Powiatu Pruszkowskiego.

 


Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną SPZZOZ w Pruszkowie na zdrowie ludzi i na środowisko w 2023roku

1. Działalność jednostki:

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące do celów medycznych, polegającą na wykonywaniu zdjęć ogólno-diagnostycznych, mammografii i badań z zakresu tomografii komputerowej dla pacjentów leczonych w oddziałach szpitalnych, Izby Przyjęć, Poradni Specjalistycznych i podmiotów zewnętrznych

W jednostce organizacyjnej wykorzystuje się następujące aparaty:

Aparat rtg POLYRAD PREMIUM,Mammograf GIOTTO CLASS,Tomograf komputerowy FUJIFILM FCT Speedia, Aparat rtg z ramieniem C CYBERBLOC FP-S, przyłóżkowy aparat rtg typ TXL-Plus 4-APR, przyłóżkowy aparat Aparat rtg Riwiera.

Decyzja nr DE OHR/00366/2022 wyrażenie zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych z dn. 07.03.2022r wydana przez Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie.

2. Kontrola narażenia personelu:

Na podstawie ustawy Prawo Atomowe, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Jednostka prowadzi systematyczną kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dawkomierzy indywidualnych. Pomiary dawek prowadzi akredytowane laboratorium. Ewidencję i kontrolę dawek prowadzi w jednostce Inspektor Ochrony Radiologicznej/Fizyk medyczny. Personel jest przeszkolony z zakresu bezpiecznego stosowania urządzeń radiologicznych do celów medycznych, jak również w zakresie ochrony radiologicznej co przyczynia się do optymalizacji wykonywanych procedur szczegółowych. Pracownia Rentgenowska, Pracownia Mammograficzna i Pracownia Tomografii komputerowej  wyposażone są w środki ochrony osobistej dla pracowników, pacjentów oraz innych osób biorących udział w realizacji procedur. Urządzenia radiologiczne są poddawane obowiązującym testom podstawowym i specjalistycznym dając gwarancję prawidłowej pracy.

3. Warunki lokalowe i organizacja pracy:

Pracownia Rentgenowska, Mammograficzna i Pracownia Tomografii komputerowej znajdują się na poziomie -1 budynku. Zostały wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

Dostosowany projekt osłon stałych wskazuje na właściwe zabezpieczenie ścian, stropów, okien i drzwi gabinetów przed przenikaniem promieniowania jonizującego.

Ekspozycja na promieniowanie jonizujące osób zawodowo narażonych oraz pacjentów jest zgodna z przepisami o dawkach granicznych i poziomach referencyjnych określonych w przepisach. Organizacja pracy jednostki gwarantuje prawidłowe postępowanie w zakresie ochrony radiologicznej pracowników oraz osób z ogółu ludności. Zastosowano odpowiednie działania w celu minimalizowania narażenia w tym ekspozycji niezamierzonych i narażeń przypadkowych (m.in. sygnalizacje świetlne, znaki ostrzegawcze, ograniczony dostęp osób nieuprawnionych). Osłony stałe zabezpieczają osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie Pracowni Rentgenowskiej,Mammograficznej i Pracowni Tomografii komputerowej przed otrzymaniem w ciągu roku dawki skutecznej przekraczającej 0,5 mSv.

Wnioski: Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionym okresie nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. Pracownie nie uwalniają do środowiska substancji promieniotwórczych.

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe Art. 9 ust. 2 / Dz.U. 2021r.poz. 1941/


Program badań przesiewowych raka jelita grubego

 

Rak jelita grubego jest jednym z najczęstszych nowotworów, zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Rocznie zapada na niego w Polsce około 18 tys. osób. Jest drugim, po raku płuca, nowotworem wśród wszystkich zachorowań w polskiej populacji. Rozwija się długo, nawet przez kilka lat i może nie dawać żadnych objawów. Dlatego tak ważne jest wczesne wykrycie choroby

Kto może skorzystać z programu badań przesiewowych raka jelita grubego?

Możesz wziąć udział w programie przesiewowych badań w kierunku wczesnego wykrywania zmian w jelicie grubym, finansowanym przez NFZ, jeśli:

  • nie masz objawów sugerujących nowotwór jelita grubego,
  • nie miałeś wykonanej kolonoskopii w ciągu ostatnich 10 lat,
  • spełniasz kryterium wiekowe:
  1. 50-65 lat,
  2. 40-49 lat – jeśli Twój krewny pierwszego stopnia miał diagnozę nowotworu jelita grubego.

Na czym polega badanie?

Kolonoskopia jest badaniem, podczas którego lekarz może dokładnie obejrzeć jelito grube od środka. Pozwala wykryć zmiany i podjąć szybko leczenie. W zależności od wskazań medycznych badanie może być przeprowadzone w znieczuleniu miejscowym lub znieczuleniu ogólnym. Wczesne wykrycie choroby znacznie zwiększa skuteczność leczenia.

·         przejdziesz badanie kolonoskopii – trwa ono od 15 do 40 minut

·         nie odczujesz dyskomfortu – badanie odbędzie się w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym, w zależności od wskazań medycznych,

·         będziesz miał pobrane wycinki lub usunięte polipy wielkości do 15 mm

·         pobrany materiał trafi do badania histopatologicznego – żeby wykluczyć niebezpieczne zmiany,

·       otrzymasz wynik oraz zalecenia dotyczące ewentualnego leczenia i kolejnego badania profilaktycznego.

WAŻNE!

Do kolonoskopii trzeba się dobrze przygotować, dlatego należy zastosować się do zaleceń przed badaniem. Pacjenci otrzymują bezpłatnie leki do przygotowania się do badania po zakwalifikowaniu się do programu.

 

 

Nie obawiaj się kolonoskopii. Badanie można wykonać w znieczuleniu

W zależności od wskazań medycznych badanie może być przeprowadzone w znieczuleniu miejscowym  (z zastosowaniem żelu znieczulającego) lub dożylnym znieczuleniu ogólnym. (Kwalifikacje do znieczulenia ogólnego podczas badania są organizowane przez SPZZOZ w Pruszkowie w Poradni Anestezjologicznej).

Program jest bezpłatny. Nie potrzeba skierowania

Do udziału w programie nie jest potrzebne skierowanie. Wystarczy, że pacjent jest w grupie wiekowej, która kwalifikuje się do wykonania przesiewowej kolonoskopii i wypełni ankietę kwalifikacji.

W Pracowni Badań Endoskopowych SPZZOZ w Pruszkowie wykwalifikowany personel medyczny przeprowadzi ankietę kwalifikacyjną, ustali wskazania do wykonania badania w znieczuleniu ogólnym. Po weryfikacji ankiety ustalany jest termin badania. Pacjent otrzymuje także lek do przygotowania się do badania a także szczegółowe instrukcje dot. przygotowania.

 

ZAPISY na Badania Przesiewowe  w SPZZOZ w Pruszkowie

Telefonicznie u Koordynatora Programu Badań Przesiewowych: 

572-664-577 (rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 - 14:30)

Osobiście:

Rejestracja Pracowni Badań Endoskopowych
(budynek główny szpitala, poziom -1),
ul. Armii Krajowej 2/4, 05-800 Pruszków


Zbyt późno wykryty rak piersi zabija. Powinnaś co dwa lata badać swoje piersi. 

Skorzystaj z bezpłatnego programu NFZ i Ministerstwa Zdrowia.

 

Od 1 listopada 2023 r. możesz skorzystać z bezpłatnej mammografii bez żadnego skierowania, jeśli:

 - jesteś w wieku 45-74 lata
 - nie miałaś wykonanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat w ramach NFZ.
    Uwaga! Dotyczy kobiet, które nie miały wcześniej złośliwej zmiany nowotworowej piersi.

przygotowanie do badania:

- Badanie trwa zaledwie kilka minut i nie wymaga od Ciebie żadnych przygotowań!
- Zabierz ze sobą tylko dowód osobisty. Nie potrzebujesz też skierowania na badanie.

Zapisy:

W dni powszednie telefonicznie lub osobiście w godzinach: 8:00 - 18:00 -  telefon:  572-664-504

Pracownia Mammograficzna - Szpital Powiatowy  (wejście główne, poziom -1)

ul. Armii Krajowej 2/4, 05-800 Pruszków


Podkategorie

© 2024 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE