Podpisanie umowy na dotację dla Szpitala Powiatowego na Wrzesinie

W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski, Grzegorz Kamiński Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego oraz Izabella Jabłońska-Makowska p.o. Naczelnika Wydziału Budżetu i Finansów podpisali, z Konstantym Radziwiłłem Wojewodą Mazowieckim, umowę o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na zadanie pn. „Doposażenie nowoczesnego Bloku Operacyjnego (BO) w szpitalu SPZZOZ w Pruszkowie realizującego potrzeby medyczne Oddziałów: Ginekologiczno-Położniczego, Chirurgii Ogólnej przez zakup/wymianę aparatury medycznej niezbędnej do zabezpieczenia funkcjonalnego BO (w tym Centralnej Sterylizacji dla BO)” w wysokości 3 995 229,00 zł.

Całkowity koszt doposażenia bloku operacyjnego wynosi 4 994 036,45 zł. Dotacja ze środków budżetu państwa to 80% tej kwoty. Pozostała część zostanie sfinansowana ze środków Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 822 018,40 zł oraz Szpitala Powiatowego w Pruszkowie – 176 789,05 zł.

W spotkaniu wzięli udział także: Zdzisław Sipiera Poseł na Sejm RP oraz Tomasz Sławatyniec Dyrektor Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Źródło Powiat Pruszkowski© 2024 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) SPZZOZ w Pruszkowie informuje, że:

 

1.      Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie, ul. Armii Krajowej 2/4, 05-800 Pruszków, który reprezentuje Dyrektor.

2.      W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań SPZZOZ w Pruszkowie, zwłaszcza świadczenia usług medycznych, na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4.      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych  na podstawie przepisów prawa.

5.      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.

6.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

7.      Posiada Pani/Pan  prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.

8.      Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.