Postępowania na podstawie ustawy Pzp

29.09.2021 r. - Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu medycznego na potrzeby Centralnej Sterylizatorni SPZZOZ w Pruszkowie w ramach zadania: „ Doposażenie nowoczesnego Bloku Operacyjnego

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu medycznego na potrzeby Centralnej Sterylizatorni SPZZOZ w Pruszkowie w ramach zadania: „ Doposażenie nowoczesnego Bloku Operacyjnego (BO) w Szpitalu SPZ ZOZ w Pruszkowie realizującego potrzeby medyczne Oddziałów: Ginekologiczno-Położniczego, Chirurgii Ogólnej przez zakup/wymianę aparatury medycznej niezbędnej do zabezpieczenia funkcjonalnego BO (w tym Centralnej Sterylizacji dla BO)”

Wszelka dokumentacja z przedmiotowego postępowania udostępniona jest na stronie:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/509310   

29.09.2021 r. - Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego w ramach zadania :„ Doposażenie nowoczesnego Bloku Operacyjnego (BO) w Szpitalu SPZ ZOZ w Pruszkowie realizującego potrzeby medyczne

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego w ramach zadania :„ Doposażenie nowoczesnego Bloku Operacyjnego (BO) w Szpitalu SPZ ZOZ w Pruszkowie realizującego potrzeby medyczne Oddziałów: Ginekologiczno-Położniczego, Chirurgii Ogólnej przez zakup/wymianę aparatury medycznej niezbędnej do zabezpieczenia funkcjonalnego BO (w tym Centralnej Sterylizacji dla BO)”Wszelka dokumentacja z przedmiotowego postępowania udostępniona jest na stronie:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/490463  

 

© 2022 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE