Zapytania ofertowe

Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia ustawowego badania sprawozdania finansowego za 2022 r. i 2023 r.

Zapytanie ofertowe pn. „Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia ustawowego badania sprawozdania finansowego za 2022 r. i 2023 r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie wraz z wydaniem pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym oraz raportem z badania tego sprawozdania”, numer postępowania 22/11/10/2022/DF.

Termin składania ofert: 20 października 2022 r.

pdf Zaproszenie do złożenie oferty (1.58 MB)

dokument Zał 1 Formularz oferty (31 KB)

dokument Zał 2 Wzór umowy (45 KB)

dokument Zał 2 do Umowy Umowa powierzenia danych osobowych (29 KB)

dokument Zał 3 Wykaz usług (26 KB)

dokument Zał 4 Wykaz osób (47 KB)

pdf Zaproszenie do złożenie oferty Popularny

Przez 159 pobrań

dokument Zał 4 Wykaz osób Popularny

Przez 120 pobrań

dokument Zał 3 Wykaz usług Popularny

Przez 118 pobrań

dokument Zał 2 Wzór umowy Popularny

Przez 129 pobrań

dokument Zał 2 do Umowy Umowa powierzenia danych osobowych Popularny

Przez 131 pobrań

dokument Zał 1 Formularz oferty Popularny

Przez 117 pobrań

pdf Konfiguracja połączenia VPN

Przez 84 pobrań

pdf Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia ustawowego badania sprawozdania finansowego za 2022 r. i 2023 r. Popularny

Przez 109 pobrań

Zapytanie ofertowe pn. „Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia ustawowego badania sprawozdania finansowego za 2022 r. i 2023 r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie wraz z wydaniem pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym oraz raportem z badania tego sprawozdania”, numer postępowania 22/11/10/2022/DF.

Termin składania ofert: 20 października 2022 r.

pdf Formularz ofertowy 13072022160736 Popularny

Przez 242 pobrań

pdf ZO/06/2022 Dostawa osprzętu do zabiegów artroskopowych Popularny

Przez 240 pobrań

dokument Załącznik nr 4 do Zapytania Popularny

Przez 225 pobrań

© 2023 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE