Dyrektor

p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
Marta Kuczabska
marta.kuczabska@szpitalnawrzesinie.pl

p.o. Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarek i Położnych
Iwona Porębska-Obłękowska
iwona.porebska@szpitalnawrzesinie.pl

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych
Katarzyna Markowska
katarzyna.markowska@szpitalnawrzesinie.pl

© 2024 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE