Lecznictwo numery telefonów

Izba przyjęć 572-664-550
Pracowania RTG, MMG, USG 572-664-504
Oddział Wewnętrzny 572-664-511
Oddział Chirurgii 572-664-500
Oddział Ginekologiczno-Położniczy 572-664-530
Nocna pomoc lekarska 572-664-584
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy 572-664-560
Poradnia zdrowia psychicznego ul. Drzymały 19/21 22 758 77 75
Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, Poradnie Specjalistyczne ul. Drzymały 19/21 572- 664-593
Rejestracja, Poradnie Specjalistyczne ul. Drzymały 19/21

22 758 60 24
22 758 63 04

Rehabilitacja, Poradnie Specjalistyczne ul. Drzymały 19/21 572-664-598
Stomatologia, Poradnie Specjalistyczne ul. Drzymały 19/21 22 734 27 31
© 2022 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE