Oddział Neonatologiczny

Oddział Neonatologiczny

05-800 Pruszków, ul. Armii Krajowej 2/4
I piętro, lewe skrzydło budynku

572-664-520

Kadra

Nad prawidłowym funkcjonowaniem Oddziału Neonatologicznego czuwają:

Ordynator Oddziału  Neonatologicznego.
lek. med.  Maria Mazurska
specjalista neonatolog

Pielęgniarka Oddziałowa.
mgr Jolanta Morawska

Nasza kadra neonatologiczna:
 •     dr Natalia Jacyna - specjalista neonatolog
 •     dr Alicja Mażarska - Pazio - pediatra neonatolog
 •     dr Ewa Adamska - specjalista neonatolog,
 •     dr Monika Gruszfeld - specjalista neonatolog,
 •     dr Izabela Choręgiewicz - specjalista neonatolog,
 •     dr Anna Gumkowska - pediatra, neonatolog,
 •     dr Paweł Lis - specjalista neonatolog,
 •     dr Anna Młynarska - pediatra,
 •     dr Alicja Marciniuk pediatra.
Dysponujemy łóżkami:
 • 2 sale 4 osobowe,
 • 1 sala 3 osobowa,
 • 1 sala 2 osobowa po cięciach cesarskich
Wszystkie sale dla pacjentek z łazienkami (prysznic + WC)

 

Nasz Oddział Neonatologiczny posiada I stopień referencyjności i pracuje w systemie „rooming in” (pobyt mamy z dzieckiem).

Realizujemy Standardy Opieki Okołoporodowej

Pobyt w systemie „mama z dzieckiem” jest podyktowany pragnieniem matek aby ostatnie momenty oczekiwania na potomstwo oraz pierwsze niepowtarzalne chwile kontaktu z nowonarodzonym dzieckiem spędzać w przyjaznej, ciepłej i życzliwej atmosferze.

Korzyść odniesiona z naturalnego rozwiązania, w domowym otoczeniu z bliską osobą, to także uniknięcie narażenia mamy i dziecka na stres. Jednak zawsze istnieje wątpliwość czy ciąża na pewno zakończy się fizjologicznym porodem, wobec tego musimy być przygotowani do udzielenia pełnej, specjalistycznej pomocy neonatologicznej.

Zdecydowana większość noworodków rodzi się zdrowa. Mama przebywa razem z dzieckiem od momentu urodzenia i przez cały czas pobytu w szpitalu (w zależności od potrzeb dziecka i matki).  Noworodka po urodzeniu układamy na brzuchu u mamy na ok. 2 godziny  - w ten sposób odbywają swój pierwszy kontakt „skóra do skóry” nazywany „kangurowaniem”. Przed przeniesieniem matki na salę Oddziału Położniczego,  dziecko zostaje zważone, zmierzone i dokładnie zbadane przez lekarza na stanowisku noworodkowym na sali porodowej. Badanie odbywa się w pobliżu i obecności  rodziców.

Porady laktacyjne prowadzone są w oddziale przez położne posiadające dyplomy certyfikowanych doradców laktacyjnych
Procedury wykonywane w oddziale u każdego dziecka to:

Realizujemy Standardy Opieki Okołoporodowej.

 • Podanie witaminy K   - jednorazowo, domięśniowo w dawce 1mg w ciągu pierwszych 6 godzin po urodzeniu, jako profilaktykę krwawień u noworodka z powodu niedoboru witaminy K.
 • Zabieg Credego - jest nadal obowiązującym standardem w Polsce. Polega na podaniu noworodkowi do worka spojówkowego oczu krople ( Azotan Srebra 1%) jednorazowo tuż po urodzeniu, celem profilaktyki zakażeń przedniego odcinka oka. Zamiast roztworu  Azotanu Srebra stosować można również maść Erytromycynową 0,5% co też jest zalecane, ponieważ dobrze działa leczniczo na zakażenie Chlamydiami.
 • Szczepienie profilaktyczne obowiązkowe WZWB -  domięśniowo.
 • Szczepienie profilaktyczne obowiązkowe przeciwko gruźlicy BCG – śródskórnie.
 • Testy przesiewowe (skriningowe), tak zwane pobranie krwi z "piętki",  w kierunku fenyloketonurii, mukowiscydozy oraz wrodzonej niedoczynności tarczycy są wykonywane po ukończeniu 48 godziny życia noworodka – pobranie krwi ( W tym wykonywane jest badanie w kierunku SMA i wykrywanie podwyższonego ryzyka cukrzycy typu1).
 • Przesiewowe badanie słuchu jest przeprowadzane u każdego noworodka – za pomocą  sprzętu zakupionego przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W sytuacji kiedy noworodek prezentuje niepokojące objawy,  ilość interwencji wzrasta. W celu wykonania badań laboratoryjnych (morfologia krwi, poziom bilirubiny, wykładniki stanu zapalnego) u noworodka pobieramy krew. Sytuacja nie raz wymaga założenia obwodowego dostępu żylnego, przetoczenia płynów, podawania leków, stosowania terapii oddechowej (respirator, CPAP, inkubator).

Wszystkie procedury wykonywane u noworodków po uprzednim uzyskaniu zgody rodziców w formie pisemnej.

Posiadamy specjalistyczny sprzęt medyczny dla noworodków: inkubatory, inkubator transportowy, lampy do fototerapii, kardiomonitory, bilirubinometr, glukometry, stanowiska do resuscytacji noworodków, aparaty wspomagania oddechowego: respirator i aparat Infant Flow (CPAP).

Posiadamy aparat USG z głowicami specjalistycznymi umożliwiającymi wykonanie badań ultrasonograficznych u noworodków (mózgowia, jamy brzusznej, z możliwością  oceny przepływu krwi  w naczyniach w opcji Dopplera). 

Posiadamy nowy sprzęt monitorujący życiowe funkcje noworodka - pulsoksymetry, kardiomonitory oraz aparaturę medyczną (stanowiska resuscytacji, inkubatory) stosowaną podczas wystąpienia zaburzeń adaptacyjnych u noworodka po urodzeniu. W szpitu zostały zakupione nowoczesne lampy do fototerapii wykorzystywane do leczenia żółtaczek okresu nowordkowego oraz przyłóżkowy aparat RTG, który daje możliwość wykonać diagnostykę radiologiczną u noworodka przewywającego w inkubatorze na Oddziale Neonatologicznym.
Większość sprzętu otrzymaliśmy w darze od WOŚP oraz został zakupiony z funduszy Starostwa Powiatowego w Pruszkowie

W sytuacji gdy wymagane są bardziej zaawansowane technologie w diagnostyce  i leczeniu, lub wskazana  opieka medyczna  na oddziale intensywnej terapii, noworodki niewydolne oddechowo,  z wrodzonymi wadami, ze skrajnym wcześniactwem (26-33 tygodni ciąży)  przekazujemy do ośrodków o wyższym III stopniu referencyjnosci.

Zakładamy, że pobyt w szpitalu nie powinien trwać dłużej niż 72 godziny. Jednak w pewnych sytuacjach może ulec wydłużeniu (przyczyny patrz w Poradniku Neonatologicznym).

Zapraszamy serdecznie do porodu w naszym  Oddziale Położniczym  Szpitala Powiatowego w Pruszkowie  „Na Wrzesinie” mieszkanki Pruszkowa, Piastowa, Ożarowa Mazowieckiego, Żyrardowa, okolicznych miejscowości oraz Warszawy – dzielnicy:  Ursus, Włochy, Bemowo a nawet bliskiej do nas Ochoty… postaramy się spełnić wszystkie Wasze oczekiwania.

W 2021 roku w naszym szpitalu urodziło się 801 noworodków pomimo sytuacji covidowej,  w 2022 roku obserwowaliśmy  wzrost urodzeń do 979 noworodków, w 2023 roku  przyszło na świat  863 noworodków

Serdecznie zapraszamy!

Uprzejmie informujemy, że w Szpitalu Powiatowym SPZZOZ w Pruszkowie jest zatrudniony psycholog, który udziela pomocy psychologicznej pacjentom oraz członkom rodziny. Jest dostępny zgodnie z harmonogramem pracy, który znajduje się w oddziałach szpitala oraz na stronie internetowej SPZZOZ. Na tablicach informacyjnych w oddziałach zamieszczone są również informacje dotyczące danych kontaktowych oraz lokalizacji pokoju psychologa.

Psycholog wykonuje obchody w salach pacjentów lub towarzyszy w trakcie obchodów lekarskich, konsultuje, realizuje programy edukacyjne, reaguje w kryzysowych sytuacjach, szkoli. Najczęstszą metodą pracy psychologa jest wsparcie, psychoedukacja, udzielanie psychoporady lub interwencja kryzysowa. Pacjent może sam zgłosić potrzebę rozmowy z psychologiem w czasie hospitalizacji.
Wówczas zgłasza ją pielęgniarce, lekarzowi lub bezpośrednio psychologowi. Rozmowa
z psychologiem może być prowadzona przy łóżku pacjenta,  w aktualnie dostępnej sali na oddziale lub w pokoju psychologa. W czasie konsultacji psycholog przeprowadza wywiad, prowadzi obserwacje, czasami diagnozuje, udziela wsparcia, nierzadko interweniuje. Rozmowa
z psychologiem trwa zazwyczaj około 30-50 minut. W razie nieobecności psychologa w oddziale pacjent może umówić się telefonicznie na spotkanie w innym terminie.

© 2024 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE