Nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska

Nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska

05-800 Pruszków, ul. Andrzeja 23

telefon: (22) 758 67 14

© 2022 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE