Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

05-800 Pruszków, ul. Drzymały 19/21
III piętro

telefon: (22) 758 84 11

poniedziałek: 9:00 - 20:00
wtorek: 9:00 - 21:00
środa: 13:00 - 20:00
czwartek: 8:00 - 21:00
piątek: 8:00 -18:00

Rejestracja

05-800 Pruszków, ul. Drzymały 19/21
III piętro

poniedziałek - piątek: 7:00 - 18:00
rejestracja telefoniczna: 8:00 - 18:00

Elżbieta Mantorska;

Lekarze przyjmujący w poradni:
 • Waczyńska Magdalena - specjalista psychiatrii
Terapeuci:
 • Katarzyna Kopeć
 • Marcin Kulik
 • Robert Przytulski
 • Magdalena Kaczmarek
 • Maja Galera
Oferta terapeutyczna poradni skierowana jest do:
 • osób uzależnionych od alkoholu;
 • osób z uzależnieniem mieszanym (alkohol, inne środki psychoaktywne, uzależnienia bihewioralne);
 • osób pijących szkodliwie;
 • osób współuzależnionych;
 • dorosłych dzieci alkoholików;
Świadczone usługi:
 • konsultacje diagnostyczne;
 • indywidualne porady i sesje terapeutyczne;
 • grupowe sesje terapeutyczne;
Program psychoterapii uzależnienia realizowany jest w dwóch etapach: podstawowym oraz pogłębionym.

Na etapie podstawowym pacjenci realizują zadania umożliwiające im między innymi:

 • wzmocnienie motywacji do leczenie i zapoczątkowanie procesu zmiany;
 • rozpoznawanie i radzenie sobie z objawami głodu alkoholowego;
 • nabycie wiedzy nt. choroby alkoholowej i mechanizmów uzależnienia;
 • uświadomienie związku picia z innymi problemami życiowymi w różnych obszarach życia;
 • uznanie własnej bezsilności wobec alkoholu;
 • zdobycie umiejętności konstruktywnych zachowań potrzebnych do trzeźwiego życia.

Czas realizacji podstawowego programu terapii wynosi około 8 miesięcy.

Na etapie pogłebionym pacjencji pracują między innymi nad:

 • rozpoznanie własnych wzorów relacji z innymi ludźmi;
 • praca nad korektą niekonstruktywnych wzorów relacji;
 • utrwalanie konstruktywnych sposobów zaspokajania własnych potrzeb i radzenia sobie z trudnymi emocjami;
 • przejmowaniem odpowiedzialności za własne decyzje;
 • utrwalanie nowej, konstruktywnej wizji życia;

Czas realizacji programu pogłębionego wynosi około 18 miesięcy.

Program terapii dla osób współuzależnionych obejmuje:
 • indywidualne sesje terapeutyczne;
 • cykl spotkań psychoedukacyjnych; 
 • treningi umiejętności (asertywności, radzenia sobie z lękiem, złością, itp);
 • grupę dalszego rozwoju nastawioną na pogłębioną pracę nad psychologicznymi problemami osób

Czas realizacji programu wynosi około 18 miesięcy.


Program terapii dla dorosłych dzieci alkoholików zbudowany jest w oparciu o koncepcję syndromu DDA, którą można rozumieć jako utrwalone schematy funkcjonowania psychospołecznego powstałe w dzieciństwie spędzonym w rodzinie zaburzonej nadużywaniem alkoholu, które bardzo utrudniają kontakt z teraźniejszością i powodują psychologiczne zamknięcie w przeszłości.

Program jest realizowany indywidualnie i grupowo przez około 12 miesięcy.
Oferta zajęć dodatkowych:
 • Trening radzenia sobie z nawrotami picia;
 • Trening asertywnych zachowań abstynenckich;
 • Trening radzenia sobie ze złością;
 • Trening radzenia sobie z lękiem;
 • Trening asertywności dla osób współuzależnionych;
© 2022 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE