Nowy numer telefonu w NPL

SPZZOZ w Pruszkowie informuje, że uległ zmianie numer telefonu rejestracji Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Nowy numer do rejestracji 572-664-584

Dotychczasowy (22) 758-67-14 będzie aktywny do 30.11.2022© 2024 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE