Zatrudnimy lekarza izby przyjęć

SPZZOZ w Pruszkowie
w związku z rozwojem struktur organizacyjnych oferuje zatrudnienie na stanowisku:
Lekarza Izby Przyjęć
Miejsce pracy: Szpital Powiatowy w Pruszkowie
Region: mazowieckie

Zadania:
  • udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom Izby Przyjęć.
 Wymagania:
  • dyplom lekarza i tytuł specjalisty;
  • czynne prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
  • wiedza w zakresie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących realizacji świadczeń zdrowotnych
  • umiejętność budowania pozytywnych relacji ze współpracownikami
  • empatia, komunikatywność, odporność na stres
  • umiejętność podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów
 Oferujemy:
  • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub w formie umowy cywilno - prawnej
  • możliwość rozwoju zawodowego,
  • pracę w zespole nastawionym na realizację celów, zadań i ambitnych wyzwań
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie w terminie do 6 października 2017 r., aplikacji (list motywacyjny, CV, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,  inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa zawodowe lub umyślne) na adres:
Dyrekcja SPZ ZOZ w Pruszkowie ul. Armii Krajowej 2/4 05-800 Pruszków

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez SPZZOZ w Pruszkowie,  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.


© 2018 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE