2019-06-17 - ZP.272.12.2019 - Przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Pruszkowie - Etap II

pdf Zwiadomienie Popularny

Przez 662 pobrań

pdf Informacia z otwarcia ofert Popularny

Przez 604 pobrań

pdf Zmiana SIWZ 25 09 2019 r Popularny

Przez 654 pobrań

pdf Załącznik nr 5 do SIWZ z dnia 25 07 2019 r Popularny

Przez 667 pobrań

pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Popularny

Przez 575 pobrań

pdf SIWZ tekst ujednolicony po zmianach z dnia 25 09 2019 r Popularny

Przez 599 pobrań

pdf Przedłużenie terminu składania ofert Popularny

Przez 594 pobrań

pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Popularny

Przez 591 pobrań

pdf Przedłużenie terminu składania ofert Popularny

Przez 662 pobrań

pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Popularny

Przez 592 pobrań

pdf Przedłużenie terminu składania ofert5 Popularny

Przez 629 pobrań

pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia4 Popularny

Przez 596 pobrań

pdf Przedłużenie terminu składania ofert4 Popularny

Przez 625 pobrań

pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia3 Popularny

Przez 590 pobrań

pdf Odpowiedzi na pytania Popularny

Przez 648 pobrań

pdf Przedłużenie terminu składania ofert Popularny

Przez 618 pobrań

pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Popularny

Przez 575 pobrań

pdf Przedłużenie terminu składania ofert2 Popularny

Przez 622 pobrań

pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia2 Popularny

Przez 582 pobrań

pdf Załącznik nr 5 do SIWZ tekst po zmianach z dnia 04 07 2019 r Popularny

Przez 683 pobrań

© 2023 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE